Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

Kontakt

Dane teleadresowe

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Suszyckich 9
36-040 Boguchwała
Telefon: 17 871 43 00
FAX: 17 870 12 15
Marek Janda
Prezes Zarządu
tel. 17 8701212
tel. 602 524 679

Sekretariat
tel. 17 8701211
tel. 602 524 679

Pogotowie wodociągowe
tel. 668 135 152

Biuro obsługi Klienta
Zbyt - stany wodomierzy
Kasa
tel. 17 8701214

Księgowość
tel. 17 8701217


Wodociągi, Kanalizacja
Odbiory techniczne
Zbigniew Woźnicki
tel. 668 677 281
z.woznicki@go-kom.pl

Usługi komunalne, zimowe utrzymanie dróg
Tomasz Gąska
tel. 666 028 153
t.gaska@go-kom.pl

Gospodarka odpadami
Katarzyna Ciura
tel. 17 8701219
tel. 606 167 536
k.ciura@go-kom.pl

BHP/Szkody
Edward Barć
tel. 668 135 151

Alternatywny adres e-mail:
zgk@seth.pl
NIP: 813-32-18-073
REGON: 691549311
Nr konta bankowego:
B.S. w Niechobrzu
25 9163 0009 2001 0006 1854 0001

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GOKOM Sp. z o.o. ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
- przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
- statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez GOKOM Sp. z o.o.
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym GOKOM Sp. z o.o. powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od GOKOM Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję GOKOM Sp. z o. o.na przesłaną wiadomość.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Mapa dojazdu

Adres URL do mapy w Google. Aby pokazać mapkę do odpowiedniej lokalizacji, skorzystaj z wyszukiwarki map Google i wklej link do wyszukanej lokalizacji.

Formularz kontaktowy

Imię *
Nazwisko *
Nazwa firmy
Numer kontaktowy
Adres e-mail
Wiadomość *