Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

 

Informujemy, że z dniem obowiązywania nowej trayfy t.j. od dnia 01.06.2018r  firmą świadczącą usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. , 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9.

 

Wszelkie informacje dotyczące usług świadczonych w zakresie działalności GOKOM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. publikowane są na stronie internetowej: infrastruktura.go-kom.pl/.

 

 


 

Uprzejmie informujemy, że w związku z modernizacją i przebudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Boguchwale przy ul. Kwiatkowskiego 4 w dniach

04/08/2018 r. 11/08/2018 r. i 18/08/2018 r.

punkt zbiórki odpadów będzie zamknięty.

Prosimy o nieprzywożenie w wyznaczonych terminach odpadów.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

GOKOM Sp. z o.o. w plikach do pobrania publikuje nowe decyzje w sprawie zatwierdzenia Taryf zbiorowego zaopatrywania w  wodę i zbiorowego odbierania ścieków. Taryfy dostępne  w zakładce pliki do pobrania.

Nowa taryfa wchodzi w życie 1 czerwca 2018 r.

Informujemy, że z dniem obowiązywania nowej trayfy zmienia się firma świadcząca usługi zaopatrywania w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Usługi świdczone będą przez GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. ul. Suszyckich 9 Boguchwała

 


 Połaczenie GOKOM EKO sp. z o.o. z Gopodarką Komunalną sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Gospodarka Komunalna sp. z o.o z siedzibą w Boguchwale uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28.06.2018 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia GOKOM EKO sp. z o.o. NIP 5170360970 ze spółką działającą pod firmą Gospodarka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale ul. Suszyckich 9 w trybie art. 492 paragraf 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 paragraf 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki GOKOM EKO sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę przejmującą.

 

Na skutek połączenia spółek z dniem 28.06.2018 r. GOKOM EKO sp. z o.o. NIP 5170360970 została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura sprawy RZ.XIINS-REJ.KRS/010210/18/555 a Gospodarka Komunalna sp. z o.o. wstąpiła z mocy prawa we wszelkie prawa i obowiązki GOKOM EKO sp. z o.o. , w tym także w prawa i obowiązki wynikające z umów, które łączyły dotychczas GOKOM EKO sp. z o.o. z kontrahentami.

 

Pragniemy podkreślić, że połączenie spółek pozostanie bez wpływu na ważność umów, które łączyły Państwa Firmę z GOKOM EKO sp. z o.o. i nie spowoduje konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian treści tychże umów.

 

W związku z wykreśleniem z GOKOM EKO sp. z o.o. NIP 5170360970 z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w Państwa systemie finansowo-księgowym i wystawianie wszelkich dokumentów wynikających z obowiązujących umów na Gospodarkę Komunalną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 813-32-18-073 REGON 691549311.


Aktualne dane adresowe spółki Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Suszyckich 9

36-040 Boguchwała

NIP 813-32-18-073 REGON 691549311, KRS 0000007830

 

                                                                                Z poważaniem

                                                    Prezes Zarządu GOKOM SP. z o.o.

                                                                   Marek Janda

 

_____________________________________________________________