Informacje o wyłączeniach

1. Informacja o wyłączeniu  wody w miejscowości Racławówka

GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale informuje, że w dniu 05.06.2018r. (wtorek) nastąpi czasowe wyłączenie dostawy wody w miejscowości Racławówka, budynki w rejonie ronda autobusowego Racławówka Doły, w górę w stronę wiaduktu i powyżej. Budynki  nr 298a - 313a


Wyłączenie planowane jest w godzinach 8.00 - 14.00

 
 
  

 

Każdorazowo o planowanym wyłączeniu sieci wodociagowej, Odbiorcy Usług będą informowani poprzez komunikat na niniejszej stronie, oraz poprzez ogłoszenia rozwieszane w rejonie wyłączenia.

 

 

Przerwa w dostawie wody może skutkować pojawieniem się powietrza w rurociągach, oraz czasowym pogorszeniem jakości wody (woda o nieodpowiedniej barwie, czysta bakteriologicznie).

Celem eliminacji zanieczyszczeń Pracownicy Przedsiębiorstwa będą prowadzili płukanie sieci wodociągowej poprzez hydranty, oraz płukanie indywidualnych przyłączy wodociągowych.

Prosimy o zgłaszanie takich przypadków na numer alarmowy: 668 135 152, lub do siedziby Przedsiębiorstwa.