Gmina Boguchwała

GOKOM Infrastruktura

O nas

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9,

tel. 0-17 87-01-211,

       0-17 87-14-300.

e-mail:

sekretariat@go-kom.pl

Regon 691549311, NIP 813-32-18-073, KRS 0000007830

Nr konta bankowego:

B.S. w Niechobrzu  25 9163 0009 2001 0006 1854 0001

Godziny otwarcia:

Pn-Pt od 7.00 do 15.00,

we wtorki wydanwanie worków, kasa i biuro podawcze czynne do 16.00 

           

              

             GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w obecnej formie organizacyjnej prowadzi działalność od dnia 13.04.2011r. Pierwotnie spółka nosiła nazwę ZGKiUW GO-KOM w Boguchwale Sp. z o.o..
Do chwili obecnej jedynym wspólnikiem Spółki jest Gmina Boguchwała. Nasza działalność opiera się o usługi zaspokajające potrzeby wspólnoty samorządowej oraz inne roboty wykonywane na zlecenie Gminy lub zleceniodawców zewnętrznych.

 

Średnie zatrudnienie z tytułu umowy o pracę wynosiło 41 osoby, w tym średnie zatrudnienie osób pracujących w produkcji wynosiło 30 osób.

 


Z głównych zadań do jakich Spółka została powołana wykonujemy następujące prace:

 


 - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała,

 

- wywóz odpadów ciekłych z terenu gminy Boguchwała,

 

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,

 

- remonty i budowa dróg gminnych,

 

- inne prace komunalne realizowane na zlecenie, w tym zlecenia Urzędu Miejskiego w Boguchwale. - budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORAZ KORZYSTANIA Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA I ZAPLECZA TECHNICZNEGO.