Cennik

 

Cennik usług śwadczonych przez przedsiębiorstwo GOKOM Sp. z o.o.

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego        - 300,00 zł brutto

Odbiór techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej - 300,01 zł brutto

Opłaty za przeprowadzenie odbiorów technicznych pobierane sa w oparciu
o Uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17.03.2016r.

 

Ceny jednostkowe brutto za podstawowe usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. Ceny brutto [zł]

 

Usługi

Odbiór przyłącza kanalizacyjnego 300,00
Odbiór przyłącza wodociągowego 300,00
Ponowny odbiór przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego 50,00
Odbiór techniczny i plombowanie wodomierza montowanego na wodzie własnej 130,00
Odbiór techniczny i plombowanie wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą 150,00
Ponowne plombowanie wodomierza w przypadku wymiany zaworów, rozmrożeń itp.. 30,00
Ponowne plombowanie wodomierza w przypadku uszkodzenia lub zerwania plomby 50,00
Wydanie warunków technicznych dotyczących montażu wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą 50,00
Przygotowanie protokołu odbioru - Starostwo 45,00
Uzgodnienie projektu 45,00
Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej do 50 m - 20,00 zł/m
pow. 50 m - 18,00 zł/m
Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej 200,00 zł/h
dojazd/powrót  (sam. dost. do 0,9 T) 3,50 zł/km
zryczałtowany koszt dojazdu/powrotu samochodu  40,00 zł/mg
praca agregatu prądotwórczego przenośnego 50,00 zł/mg
praca agregatu prądotwórczego samojezdnego 200,00 zł/mg
Czyszczenie kanalizacji
urządzenie mechaniczne 220,00 zł/h
urządzenie ciśnieniowe 250,00 zł/h
Sprzęt
Koparka TEREX 85,00 zł/h
Koparka JCB 110,70 zł/h
Usługa zwyżką 88,56 zł/h
Wycinka przy użyciu zwyżki 150,00 zł/h
Ciągnik C-360 z przyczepą 86,10 zł/h
Ciągnik DEUTZ z przyczepą 98,40 zł/h
Ciągnik DEUTZ z kosiarką do poboczy 184,50 zł/h
Ciągnik MTZ z przyczepą 98,40 zł/h
Wywrotka STAR 200 104,55 zł/h
Ciągnik + laweta 123,00 zł/h
Urządzenie wielofunkcyjne  AVANT 73,80 zł/h
Koparka KOMATSU 135,30 zł/h
Wał wibracyjny 55,35 zł/h
Godzina pracy pracownika - czynności eksploatacyjne
Stawka normalna 35,00 zł
Stawka przy pracach niebezpiecznych 65,50 zł
Dane do kosztorysowania
Stawka roboczogodziny 15,00 zł/h
Koszty ogólne 60%
Zysk 10%
Koszty zaopatrzenia i transportu 10%