Oferty publiczne

Strona: 1/1
 
ZP/1/2018
16 stycznia 2018

Ogłoszenie nr 506095-N-2018

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w załączeniu przedstawia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na przetarg nieograniczony pn:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie Leśniczówki w miejscowości Wola Zgłobieńska gmina Boguchwała. Budowa kontenerowej pompowni wodociągowej, przebudowa istniejącej pompowni wodociągowej.

Termin składania ofert do: 31.01.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert do: 31.01.2018 r. godz. 10:05
Osoba kontaktowa: Aneta Murias-Gruba tel. 17 87 01 216
Strona: 1/1